عمل-جراحی

  • مضرات گل گاوزبان (۱۳۹۵/۲/۲۷) (اخبار) (تعداد بازدید : 798)

    مصرف این گیاه در دوز زیاد یا دراز مدت، به دلیل داشتن موادشیمیایی خطرناکی به نام آلکالوئید های....

    بیشتر
  • عجایب پزشکی (۱۳۹۵/۲/۱۲) (اخبار) (تعداد بازدید : 355)

    آب را همه دنیا به عنوان مایه حیاط می داند و نبود این مایه حیات می تواند باعث مرگ هر انسانی شود. البته در دنیا هستند افرادی که به آب هم حساسیت دارند...

    بیشتر