دوسوم-نوزادان-جهان،ازسینۀ-مادر-شیرنمی-خورند

  • دوسوم نوزادان جهان،ازسینۀ مادر شیرنمی خورند (۱۳۹۵/۱۱/۶) (اخبار) (تعداد بازدید : 472)

    سازمان بهداشت جهانی، سازمان یونیسف و سازمان تلاش بین المللی برای تغذیه نوزادان، روز دوشنبه با انتشار گزارشی فاش کرد که دو سوم نوزادان، در شش ماهِ اولیۀ زندگی خود، از سینۀ مادر شیر نمی خورند و این آمار هولناک، طی دو دهۀ گذشته، تغییر نکرده است.

    بیشتر